tiistai 9. toukokuuta 2017

Innosta osallistumaan!

Viime marraskuussa innostamisen asiantuntija Anita Mäntynen-Hakem (Onnistus Ay) oli kyläfoorumissamme puhumassa. Saimme tilaisuudesta niin hyvää palautetta ja toiveen jatkotilaisuudesta, että pyysimme Anitan uudelleen meitä innostamaan. Niinpä la 6.5. kokoonnuimme jälleen asian äärelle Anitan johdolla Kyläaktivaattorin Innosta osallistumaan -koulutuksessa.


”Hetki ennen hunajaa”


Innostuminen on syttymistä, ihastusta, iloa, halua ja rohkeutta heittäytymiseen, luovuuden virtaamista ja oppimisen polttoainetta, sisäistä motivaatiota ja voimaantumista. Se on kirkkaan näkemisen hetki - ja paljon muuta.

Moni asia aiheuttaa innostumista eri ihmisissä, mutta innostumisen taustalla on myös psykologisia perustarpeita kuten omaehtoisuuus, yhteisöllisyys, kyvykkyys ja hyväntekeminen.

Lupa innostua


Innostuminen on oppimisen ja eteenpäin pyrkimisen perusta. Tyytyväisyys sen sijaan on passiivinen olotila ja harvemmin synnyttää uutta. Rohkeasti siis intoilemaan ja tohkeilemaan, jotta luovuus, edistys ja aktiivisuus pääsevät kuplimaan.

Olenko itse innostaja vai ankeuttaja? Jemmaanko omaa innostumistani, koska pelkään muiden reaktioita? Suhtaudunko avoimesti ja kannustavasti muiden innostukseen? Kun oma asenne on kunnossa, on valmis innostamaan ja kannustamaan muita muutokseen.

Millainen on hyvä innostaja?


Hyvä innostaja on itse innostunut ja hän uskoo ihmisiin ja heidän mahdollisuuksiinsa. Innostaja herättelee ja kannustaa sekä luo hyvää henkeä ympärilleen. Hän uskoo yhteisön voimaan ja uskaltaa laittaa oman persoonansa peliin. Hän on ideologi, mutta myös todellisuudentajuinen ja hänellä on riittävät tiedot ja taidot asiassa, jota edistää.

Innostajaa voidaan tarvita ryhmänjohtajana ja vuorovaikutuksen helpottajana. Hän voi olla motivoija ja liikkeelle laittaja, toiminnan organisoija ja katalysaattori. Innostaja on itsekin osallistuja, läsnäolija ja herkistäjä.

Anita Mäntynen-Hakem käy läpi tulevaisuusvertaan ideoita. Kuva: Vilja Pylsy

Tulevaisuusverstas ideoinnin apuna


Anitan alustuksen lisäksi teemaa käsiteltiin myös Tulevaisuusverstas-työpajamenetelmän avulla. Aiheena oli ihmisten innostaminen yhdistystoimintaan. Ensin kartoitimme ongelmia, joita kertyikin monta paperillista. Ongelmista kolme nousi jatkokäsittelyyn: ajan puute, vastuun pelko ja se, että tekijänä on usein se kuuluisa ”joku muu”. Näiden pohjalta ideoitiin ja unelmoitiin täydellisestä yhdistyksestä. Ideoita syntyikin huima määrä (paljon enemmän kuin ongelmia saatiin paperille, mikä on tietysti oikein iloinen asia) ja Anita totesikin, että tätä porukkaa ei tarvinnut ollenkaan herätellä tai houkutella kirjaamaan ajatuksiaan. Asiat ovat selkeästi mietityttäneet koulutukseen osallistuneita yhdistystoimijoita!


Otammekin seuraavissa blogikirjoituksissa käsittelyyn esille tulleita ongelmia ja ratkaisuehdotuksia niihin. Ensimmäisenä käsittelyyn pääsee ajanpuute.


Anna Kulmakorpi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti