perjantai 3. helmikuuta 2017

Yhdistyksen jäsenrekisteri ja sen ylläpidossa huomioitavaa

Mitä tietoja kerätään?


Yhdistyksen tulee yhdistyslain perusteella pitää yllä jäsenluetteloa. Vähimmillään jäsenluettelo sisältää jäsenen nimen ja kotipaikan. Jäsenluettelo muodostaa henkilörekisterin ja tällöin sitä ja sen sisältämisen tietojen käsittelyä määrittelee henkilötietolaki. Laki sisältää tarpeellisuus- ja virheettömyysvaatimuksen, eli rekisteriin saa kerätä vain toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja. Lisäksi mainitaan erikseen arkaluontoiset tiedot, joita ei saa kerätä rekisteriin. Näitä ovat esimerkiksi etninen tausta, seksuaalinen suuntaus, terveystiedot jne. Myös henkilötunnuksen käsittelystä on säädetty erikseen. Virheettömyysvaatimuksen mukaisesti rekisterinpitäjän tulee huolehtia, että tiedot ovat oikein.

Käytännössä yhdistyksen jäsenrekisteriin kerätään nimen ja kotipaikan lisäksi muutakin tietoa. Lähtökohtana kuitenkin kannattaa pitää, että rekisteriin ei laiteta sellaista tietoa, mitä yhdistys ei oikeasti tarvitse. Yhteystiedot ovat tiedottamisen, kokouskutsujen lähettämisen ja muun yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisia, mutta kannattaa miettiä, riittääkö posti ja/tai sähköpostiosoite ja tarvitaanko esimerkiksi puhelinnumeroita lainkaan. Myös merkinnät jäsenmaksujen suorittamisesta voivat olla tarpeen. Jos samannimisiä jäseniä pitää pystyä erottamaan, syntymäaika tai -vuosi riittänee. Koko henkilötunnusta ei kannata kerätä, koska riski yksityisyyden vaarantumiseen kasvaa merkittävästi.


Tietojen käsittely ja informointivelvollisuus


Laki velvoittaa rekisterinpitäjää käsittelemään tietoja huolellisesti niin, että kenenkään yksityisyys ei perusteettomasti vaarannu. Rekisterin tiedot tulee suojata niin, etteivät ne joudu ulkopuolisten käsiin tai esimerkiksi vahingossa hävitetä. Rekisteriä hoitavalla henkilöllä on myös vaitiolovelvollisuus eli esimerkiksi rekisteröidyn taloudellisesta asemasta saatuja tietoja ei saa kertoa eteenpäin. Rekisterinpitäjän kannalta tarpeettomaksi käyneet tiedot tulee pääsääntöisesti hävittää.

Kaikista henkilörekistereistä on laadittava rekisteriseloste, myös yhdistyksen jäsenrekisteristä. Rekisteriselosteesta tulee selvitä kuka rekisteriä pitää, miksi, mitä tietoja se sisältää ja miten tietoja käsitellään. Rekisterinpitäjä on siis yhdistys ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa yhdistyksen siihen nimeämä henkilö, usein jäsensihteeri tai sihteeri. Rekisteriseloste on oltava saatavilla siellä, missä rekisteriä säilytetään. Rekisteriselosteen voi laittaa myös esimerkiksi yhdistyksen nettisivuille, jolloin jäseneksi hakeva voi tutustua siihen helposti.

Esimerkki elävästä elämästä:

Rekisteröidyllä eli yhdistyksen kohdalla jäsenellä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisterissä on. Muiden jäsenten tiedoista on kuitenkin oikeus nähdä vain nimi ja kotipaikka. Tämä voi olla tarpeen silloin, kun jäsenet vaativat yhdistyksen kokouksen pitämistä yhdistyslain mukaisesti (20§).


Henkilötietojen luovutuksen lähtökohtana on suostumus


Lähtökohtaisesti rekisterin tietoja luovutetaan vain niihin tarkoituksiin, jotka rekisterinpitäjä määrittelee jo tietojen keräämisvaiheessa. Silloin voi myös pyytää suostumuksen esimerkiksi tietojen luovuttamiseksi markkinointitarkoituksiin. Jäsenellä on oikeus perua tämä suostumus koska tahansa.

Tavanomaisluovutus tarkoittaa sellaista tietojen luovutusta, joka kuuluu tavanomaisena osana yhdistyksen toimintaan ja rekisteröidyn voidaan olettaa tietävän tietojen luovuttamisesta. Esimerkiksi urheilukilpailujen tulosten julkaiseminen on usein tavanomaisluovutus. Varminta on toki kuitenkin aina pyytää suostumus

Myös esimerkiksi jäsenlehden postitusta varten lehtipainolla tai vastaavalle jäsenten osoitetietojen luovuttaminen on perusteltua ja tällöin kyseessä on henkilötietolain mukainen toimeksiannon perusteella tapahtuva henkilötietojen käsittely.

Lue tarkemmin henkilörekisteristä ja tietojen luovutuksesta:Anna Kulmakorpi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti